(12) Kauko Mäkinen

Olen hiljattain 70 vuotta täyttänyt eläkkeellä oleva filosofian tohtori, psykologi ja psykologian opettaja. Imatran kirkkovaltuuston jäsen olen ollut vuodesta 2015 lähtien.

Kirkkovaltuutettuna minulle on tärkeää toteuttaa käytännössä Tulkaa kaikki -liikkeen vaaliohjelman tavoitteita. Se onnistuu kun saamme riittävän suuren valtuustoryhmän vaaleissa läpi. Teemme tavoitteistamme aloitteita ja yhteistyöllä pyrimme saamaan ne hyväksytyiksi neuvostossa ja valtuustossa.

Seurakuntavaalit ovat myös valtakunnalliset vaalit, sillä nyt valittavat kirkkovaltuutetut valitsevat helmikuussa 2024 maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Sinne tarvitaan paljon avarakatseisia ja uudistusmielisiä päättäjiä myös Mikkelin hiippakunnasta. Kirkolliskokous päättää monista paikallisseurakuntiin vaikuttavista asioista, esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, kummien määrästä, Raamatun käännöksistä ja virsikirjan virsistä. 

Minulle on tärkeää edistää akateemisen teologisen tutkimuksen ja käytännön seurakuntatyön yhteyttä ja vuorovaikutusta. Olen ollut mukana järjestämässä huippututkijoiden yleisöluentoja Imatralla. Teologisessa lukupiirissä perehdymme aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Päätösten pitää perustua tutkittuun ja arvioituun tietoon.

Musiikkityössä olen myös ollut mukana pian kymmenen vuotta. Puhallinorkesteri ja siihen liittyvä koulutus on upea osa Imatran seurakuntaa. Olemme saaneet myös Kolmisointu-bändimme kanssa harjoitella seurakunnan musiikkihuoneessa pian viisi vuotta ja keikkailleet vastineeksi seurakunnan eri tilaisuuksissa. Valtuutettuna pyrin siihen, että näihin toimintoihin saadaan edelleen riittävä rahoitus ja hyvät olosuhteet.

Ehdokasryhmämme edustaa monipuolisesti eri ikäryhmiä ja ammattialoja. Olen varma, että Tulkaa kaikki - Kirkon uudistajat valtuustoryhmä pystyy ottamaan huomioon seurakunnan toiminnan kokonaisuuden ja edistämään myönteisesti sen tulevaisuutta valtuustossa ja neuvostossa.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita