Vaaliohjelma

Seurakuntavaaliohjelma 2022

Imatran Tulkaa kaikki -ryhmällä on valtakunnallisen ohjelman lisäksi myös omia vaaliteemoja. 

Imatran Tulkaa kaikki - ryhmän vaaliteemat

 1. Imatran seurakuntaan on perustettava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Samaa sukupuolta oleville pareille on saatava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös Imatran seurakunnassa.
 2. Seurakunnan jäsenille taattava suora yhteys päättäjiin: Luottamushenkilöiden yhteystiedot laitettava verkkosivuille. 
 3. Seurakunnalle on saatava ympäristödiplomi. Muovien kierrätys kuntoon, ruokahävikkiä ja energian kulutusta vähennettävä kaikin keinoin.
 4. Kunnioittavan keskustelun periaatteet on tuotava käytäntöön: kaikille näkemyksille ja niiden esittämiselle on oltava turvallinen tila Imatran seurakunnassa, uskonnolliseen vihapuheeseen on puututtava heti.

Tulkaa kaikki - liikkeen valtakunnallinen seurakuntavaaliohjelma 2022

1. Yhdenvertaisuudelle kyllä, avioliitto kaikille

 • Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen kaikissa seurakunnissa.
 • Vähemmistöjen syrjintään seurakunnissa puututaan aktiivisesti.
 • Pappisnaisten epäsuorakin marginalisointi tunnistetaan ja lopetetaan.

2. Kirkon jäsenet vaikuttajiksi

 • Kannustamme kaikkia toimimaan omassa seurakunnassa.
 • Kutsumme jäseniä osallistumaan päätöksentekoon.
 • Päätöksenteon ja rekrytoinnin on oltava avointa ja läpinäkyvää.

3. Varjelemme luomakuntaa, jaamme omastamme

 • Haastamme kaikki seurakunnat toimimaan kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden puolesta, torjumaan ilmastonmuutosta ja täyttämään kirkon ympäristödiplomin kriteerit.
 • Tuemme heikossa asemassa olevia omassa maassa ja maailmalla.
 • Olemme aktiivinen osa globaalia Kristuksen kirkkoa.

4. Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

 • Teemme seurakunnista turvallisia tiloja.
 • Edistämme avointa, monipuolista ja kunnioittavaa keskustelua.
 • Kristuksen kirkko on kaikille.
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita