(5) Miika Jäppinen

Olen 46-vuotias ensihoitaja. Aiemmalta koulutukseltani olen kirkon nuorisotyön ohjaaja.

Minulle on tärkeää että seurakunnan toiminnassa nähdään ja kuullaan meitä kaikkia. Seurakuntaan pitää olla aivan kaikkien turvallista tulla, eikä ketään saa rajata ulkopuolelle sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vakaumuksen, synnynnäisen ominaisuuden, mielipiteen, vähemmistöön kuulumisen tai minkään muunkaan tekijän perusteella. Kaikenlaiseen syrjimiseen on puututtava nopeasti. Vaikeista aiheistakin saa keskustella ja ihan jokaisen mielipidettä täytyy kunnioittaa.

Seurakunnan jäsenten ääni tulisi saada nykyistä paremmin kuuluville, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Päätöksentekijöiden ja jäsenten välinen keskustelu tulisi tehdä helpoksi ja avoimeksi. Päätöksentekijät tulee olla tavoitettavissa ja toisaalta keskustelussa olevat ajankohtaiset asiat pitää tuoda paremmin seurakuntalaisten tietoon ennen päätöksentekoa. Seurakunnan toimintaa tulee uudistaa tarpeiden ja kysynnän mukaan, unohtamatta kirkon sanomaa.

Toivon, että lähiaikoina seurakuntamme kulkee kohti suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kaksi toistaan rakastavaa ihmistä saavat mennä kirkossa naimisiin sukupuolesta riippumatta. Toivon myös, että seurakuntamme varjelee omassa toiminnassaan luontoa mahdollisimman hyvin. Seurakunnan tulee ojentaa kätensä hädässä oleville.

Seurakunnan työpaikoissa tulee olla työrauha kaikille työntekijöille. Jos joku kokee kutsumusta kirkon työhön ja on tehtävään sopiva, täytyy hänellä olla mahdollisuus siihen ilman syrjintää.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita